1. مریم جمالی
    Follow
  2. مریم جمالی متولد دی ماه ۱۳۶۴ نقاش در اکسپرسیونیسم شرکت در نمایشگاه گروهی " هنرمندان سرزمین من " گالری گلهای داوودی 1398 شرکت در نمایشگاه گروهی" هنرمعاصر سرزمینم" گالری نقشخانه اصفهان 1398 شرکت در نمایشگاه گروهی " هنرمندان معاصر" گالری آیریک 1398 شرکت در نمایشگاهگر.هی " رهایی " گالری احسان 1398 شرکت در نمایشگاه گر.هی " هنر در قرنطینه2 گالری زرنا 1399 شرکت در نمایشگاه گروهی " سپندار مذگان" برج آزادی 1398 شرکت در نمایشگاه گروهی "شوق زندگی" گالری برج میلا 1399 شرکت در نمایشگاه گروهی " آفرینش احساس" گالری انتظامی 1399 شرکت در نمایشگاه گروهی آنلاین سایت فرانسوی و کانادایی سفرهنر شرکت در نمایشگاه گروهی آنلاین ایتالیا سایت پارس فورته شرکت در گالری گروهی "صدای هنر" در کشور آلمان شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان ایران و ترکیه در گالری nisart شرکت در فستیوال نقاشی تایوان ۲۰۲۳ شرکت در فستیوان هنر مقدونیه۲۰۲۳

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم احمدی
Armin sardari
Illustration