اثر صباصفا در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/165968

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک صباصفا #رنگ روغن بر روی کانواس . خلق اثر در سال ۲۰۲۱ 
نام اثر : نگاه 
#فروخته_شد
11 1 4,311
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ روغن بر روی کانواس . خلق اثر در سال ۲۰۲۱ نام اثر : نگاه #فروخته_شد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

عاطفه مشتری
رنگ چشمانشون خیلی طبیعی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سایه عزیزی
Rock painting
حامد