1. اشکان دژپرور
    Follow
  2. خالق سبک نقاشی /اشکانیسم/ سابقه ی شرکت در نمایشگاه های نقاشی و هنرهای تجسمی در سراسر ایران

عنوان: رویا مدادرنگی و پاستل ۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل)
عنوان: رویای بنفش مدادرنگی و پاستل ۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل)
عنوان: آرت من مدادرنگی و پاستل پاسپارتو دوبل ۵۵*۷۰
عنوان:حس خوب ابعاد:۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل) مدادرنگی،پاستل
عنوان:موسیقی بهشت ابعاد:۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل) مدادرنگی،پاستل
عنوان:غوغا ابعاد:۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل) مدادرنگی،پاستل
عنوان:بانوی ابهت ابعاد:۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل) مدادرنگی،پاستل
عنوان:آرامش ابعاد:۵۵*۷۰ (پاسپارتو دوبل) مدادرنگی،پاستل،ماژیک
عنوان: غرور ابعاد: ۴۰*۳۰ (پاسپارتو سفید) مدادرنگی،پاستل،ماژیک
عنوان اثر: پرواز روح ابعاد:۵۵*۶۵ cm(قاب سفید/پاسپارتو دوبل) تکنیک:(پاستل،مدادرنگی،ماژیک)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسن رزمخواه
مریم شرافتی
بابک جاودانه