6 0 3,485
محفل نقاشی و گرافیک
50X100CM
آکریلیک روی بوم ،دارای قاب_سال خلق ۲۰۱۹_عنوان اثر:نخ قرمز_ هنرمند:الهام حسین پور
5 1 1,759
محفل نقاشی و گرافیک
150X170X35CM
آکریلیک،بوم،۲۰۱۹، #گالری ایده مجموعه هایکو،الِناز کاظم تاش ، #painting ، #art
4 0 2,379
محفل نقاشی و گرافیک
150X170X35CM
آکریلیک،بوم،۲۰۱۹، #گالری ایده مجموعه هایکو، الِناز کاظم تاش #painting، #arte
5 0 1,309
محفل نقاشی و گرافیک
170X150X33CM
آکریلیک، بوم،۲۰۱۹، #گالری تم مجموعه وابی سابی، الِناز کاظم تاش #هنر #art #painting
13 2 6,907
محفل نقاشی و گرافیک
70X100X10CM
سلف پرتره/رنگ روغن/۲۰۱۹/قریبه/ایروتانا
12 0 3,439
محفل نقاشی و گرافیک
70X50X10CM
#سلف_پرتره #رنگ روغن سال ۲۰۱۹ نام اثر=ایدا توسط=ایروتانا
1 0 287
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
اثر دیجیتال، ۲۰۱۹، زیر پوست تو اثر کسری آصفی
2 0 1,619
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
این اثر با #رنگ روغن در سال ۲۰۱۹ اجرا شده است. سبک کار هایپر رئال میباشد و زمان ... ادامه
Loading