1. زهره صمدبین
    Follow
  2. استاد دانشگاه، فوق لیسانس تصویر سازی از دانشگاه تهران ولیسانس نقاشی از دانشگاه هنر ،دارای۲۷ سال سابقه هنری وبرپایی نمایشگاههای انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا رهبر
شیماهاشمی
Roja ghiasabadi