بناهای تاریخی
هنر عکاسی بناهای تاریخی
بازدید آثار (85)
آموزش نقاشیخط
هنر خوشنویسی آموزش نقاشیخط
بازدید آثار (9)
نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران
هنر خوشنویسی نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران
بازدید آثار (27)
عکاسی فرهنگ ایرانی
هنر عکاسی عکاسی فرهنگ ایرانی
بازدید آثار (97)
2 0 508
محفل خوشنویسی
150X150CM
#نقاشیخط #خط_نقاشی می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد و اندیشه هفتاد و دو ملت ب... ادامه
2 0 354
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سال ۱۳۹۸ سعید علیخانی
2 0 410
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی س... ادامه
2 0 339
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
#نقاشی مدرن باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد بر روی بوم دایره ای اثر سعید علیخانی... ادامه
3 0 403
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای باتکنیک اکرولیک و ترکیب مواد اثر سعید علیخانی ... ادامه
4 0 301
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
نقلشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی سال... ادامه
2 0 329
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
#نقاشی مدرن بر روی بوم دایره ای با تکنیک اکرولیک و ترکیب مواد سعید علیخانی
2 0 285
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نقاشی آبستره با تکتیک اکرولیک بوم مربع سال خلق اثر ۱۳۹۹ سعید علیخانی
0 0 252
محفل خوشنویسی
80X80CM
ترکیب مواد سال۹۹ نقاشیخط وجیهه رجاییه
0 0 71
محفل خوشنویسی
50X40CM
ترکیب مواد سال۹۹ نقاشیخط وجیهه رجاییه
0 0 72
محفل خوشنویسی
100X80CM
ترکیب مواد سال ۹۸ نقاشیخط وجیهه رجاییه
0 0 231
محفل خوشنویسی
100X80CM
ترکیب مواد سال ۹۹ نقاشیخط وجیهه رجاییه
5 0 750
محفل نقاشی و گرافیک
35X40CM
هنرمند: الناز زارع تکنیک: زغال روی کاغذ ۴۰×۳۵ تاریخ خلق اثر:بهار ۹۹
3 0 488
محفل خوشنویسی
125X150CM
#نقاشیخط #خط نقاشی سوره مبارکه حمد
0 0 535
محفل خوشنویسی
نام اثر جهان یکسر نمی ارزد شعر حافظ .. ابعاد اثر ۳۰ در ۵۰ تحریر و تذهیب مهران گ... ادامه
2 0 453
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
0 0 196
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
0 0 195
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
1 0 196
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
0 0 888
محفل عکاسی
قلعه تاریخی کاخا (شهر کافران) واقع در کوه مقدس اوشیدا (خواجه) که از آن به عنوان ... ادامه
0 0 856
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط #خوشنویسی نام اثر: مژگان ابعاد :60×90 متریال : بوم،اکریلیک، مرکب اثر محمودآرت
11 0 22,054
محفل خوشنویسی
70X50CM
تابلو نقاشیخط متریال:بوم ابعاد :50*70 تکنیک:اکرولیک #در این اثر با استفاده... ادامه
23 5 17,831
محفل خوشنویسی
تابلو نقاشیخط ابعاد:40*60 متریال:بوم تکنیک: ترکیب مواد(حجم برجسته) #استفاده از ر... ادامه
4 0 4,063
محفل خوشنویسی
50X70CM
تابلو نقاشیخط متریال:بوم ابعاداثر:50*70 تکنیک: اکرولیک و ترکیب مواد تاریخ خلق اثر:2020. .
4 0 2,240
محفل خوشنویسی
تابلو نقاشیخط متریال:بوم ابعاداثر:60*40 تکنیک: اکرولیک تاریخ خلق اثر:2020
Loading