4 0 27,732
محفل شعر و داستان
سیر بودم من از این زندگی وعشق و جدایی محو یک باور بیهوده که ای عشق، کجایی یاو... ادامه
10 0 5,303
محفل خوشنویسی
کشته غمزه تو شد حافظِ ناشنیده پند تیغ سزاست هرکه را درکِ سخن نمی کند
5 0 2,706
محفل خوشنویسی
60X80CM
#نقاشیخط روی بوم متریال: اکریلیک و مرکب متن: نگارمن که به مکتب نرفت و خط ننوشت... ادامه
3 0 3,313
محفل خوشنویسی
40X30CM
(غمزه دلستان)، ثلث ، کاغذ دست ساز ترک، خاتم اصفهان ، نشان برنج دست ساز و فیروزه ... ادامه
8 0 6,904
محفل خوشنویسی
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس مونس شد نگار من که به مکتب نر... ادامه
2 0 2,432
محفل خوشنویسی
تا به هر غمزه ای دلی ببری خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 اجرا با قلم 8 میل... ادامه
Loading