اثر زانا کوردستانی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123444


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمید هادیزاده
محمد ابراهیمی
شاهین خلجی