اثر سعید فلاحی (زانا کوردستانی) در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/123444


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ملیکا توفیق بخت
آسمان مصطفایی
مهدی اسدی