نتایج جست جو "سیاه مشق" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهدی خانی  سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
3 0 618
1,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
هنر سایر محفل سایر هنر ها محمدامین بدیعی سیاه مشق سرامیکی ، به ابعاد 100 سانتی متر در 100 سانتی متر ساخته شده از قطعات سرامیک بصورت برجسته ، قاب چوبی
1 0 1,442
1,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق سرامیکی ، به ابعاد 100 سانتی متر در 100 سانتی متر ساخته شده از قطعات سر... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی فرهاد عابدی #سیاه-مشق
متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
2 0 1,938
1,400,000 تومانخرید اثر
#سیاه-مشق متن: بلای جان عاشق اشتیاق است
سیاه مشق همراه با گزیده نویسی صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا بکی در غم تو نا... ادامه
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی طاهر مقدم سیاه مشق . تذهیب
2 0 2,580
1,500,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق . تذهیب
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی قاسم اهوارکیghasem_ahvaraki سیاه مشق 
مرکب و کاغذ اهار مهره
100×70
2 0 1,029
1,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق مرکب و کاغذ اهار مهره 100×70
قطعه سیاه مشق ، قطاعی،قلم مشقی جلی
قطعه سیاه مشق مذهّب، قطاعی، قلم مشقی
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
49 2 15,186
2,500,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،ابعاد:۵۰×۶۰
43 0 12,665
2,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
کربلا بی ترجمان میماند اگر زینب نبود سیاه مشق قلم ۱۰ میل
هنر خوشنویسی اشعار حافظ شهنازملکی ۳۵ در ۵۰
#سیاه_مشق
136 1 4,742
2,000,000 تومانخرید اثر
۳۵ در ۵۰ #سیاه_مشق
هنر خوشنویسی اشعار حافظ توحید صادقی سیاه مشق جلی
شعر: بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
ابعاد: ۵۰\۷۰
42 0 4,919
2,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق جلی شعر: بیار باده که بنیاد عمر بر بادست ابعاد: ۵۰\۷۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی توحید صادقی سیاه مشق جلی
متن اثر: دریاب دمی که میتوانی
ابعاد با احتساب پاسپارتو؛ ۵۰\۷۰
6 0 3,992
800,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق جلی متن اثر: دریاب دمی که میتوانی ابعاد با احتساب پاسپارتو؛ ۵۰\۷۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی توحید صادقی #سیاه_مشق جلی ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰\۷۰
8 1 3,437
2,000,000 تومانخرید اثر
#سیاه_مشق جلی ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰\۷۰
هنر خوشنویسی اشعار حافظ ابراهیم دلاوران سیاه مشق نستعلیق ابر وباد دست ساز
49 1 5,490
2,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق نستعلیق ابر وباد دست ساز
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی farzam zali سیاه مشق ، شعر مولانا
ابعاد 70 * 100
9 0 4,642
5,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق ، شعر مولانا ابعاد 70 * 100
اثر:میوه باغ ( عمرگرانمایه) - خوشنویسی:آریا ( حسن رضا) قلاعی / نستعلیق سطری و س... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محسن سلیمانی سیاه مشق روی کاغذ ابروباد آهارمهره ابعاد اثر 100*70
8 0 3,881
2,200,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق روی کاغذ ابروباد آهارمهره ابعاد اثر 100*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی تقی معین نیا نام اثر:سیاه مشق-شعر استادشهریار-یا علی نام تو بردم نه همی ماندنه غمی-به ابی انت وامی-اندازه اثر30*40
4 0 4,989
4,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر:سیاه مشق-شعر استادشهریار-یا علی نام تو بردم نه همی ماندنه غمی-به ابی انت... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری اثرقاب شده شعرخیام ابعاد ۴۵×۵۵ #سیاه مشق#تذهیب شده.ای دوست بیاتاغم فردانخوریم وین یکدم عمرراغنیمت شمریم فرداکه ازین دیرکهن درگذریم باهفت هزارسالگان سربه سریم
5 0 6,262
1,500,000 تومانخرید اثر
اثرقاب شده شعرخیام ابعاد ۴۵×۵۵ #سیاه مشق #تذهیب شده.ای دوست بیاتاغم فردانخوریم وی... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری اثرقاب شده شعرخیام ابعاد۴۵×۵۵ #سیاه مشق#تذهیب شده. تاکی غم آن خورم که دارم یانه وین عمربه خوشدلی گذارم یانه پرکن قدح باده که معلومم نیست کین دم که فروبرم برآرم یانه
5 0 4,958
1,500,000 تومانخرید اثر
اثرقاب شده شعرخیام ابعاد۴۵×۵۵ #سیاه مشق #تذهیب شده. تاکی غم آن خورم که دارم یانه ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایمان شمس اسکندری اثرقاب شده ابعاد۶۰×۸۰#سیاه مشق#باتذهیب.عشق آمدنی بود نه آموختنی
5 0 5,580
2,000,000 تومانخرید اثر
اثرقاب شده ابعاد۶۰×۸۰ #سیاه مشق #باتذهیب.عشق آمدنی بود نه آموختنی
Loading