نتایج جست جو "سیاه مشق" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مجید رجایی نام قطعه: #امید 
#سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی 
مرکب اکرولیک اشمینک آلمان، کاغذ رنگ شده ى دستى 
اندازه ی اثر: 50 * 50 سانتیمتر
3 0 2,173
5,000,000 تومانخرید اثر
نام قطعه: #امید #سیاه_مشق #هنر_ایرانی #مجید_رجایی مرکب اکرولیک اشمینک آلمان، ک... ادامه
متن اثر ای مردمان بگویید آرام جان من کو راحت فزای هر کس محنت رسان من کو ..در بوس... ادامه
قطعه سیاه مشق ترکیبی ،قلم یک سانت ، مُذهّب ، قطاعی(یاامیرالموءمنین حیدر کرّار) ر... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمدحسین رفعتی اثرسیاه مشق #غم عشق
ابعاد A4
کاغذابروباد دست ساز
0 0 794
1,800,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق #غم عشق ابعاد A4 کاغذابروباد دست ساز
برشی از یک قطعه سیاه مشق مذهّب، اندازه قلم ۲سانتیمتر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمود نادری سیاه مشق، کاغذ آهار مهره، 
چشم شب زنده دار بسیار است
دل شب زنده دار میخواهم
14 0 8,506
1,800,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق، کاغذ آهار مهره، چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم
تکنیک #سیاه مشق به خط شکسته نستعلیق در ابعاد ۳۵ در ۵۰ .. با رنگ اصلی مرکب مشکی ر... ادامه
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،ابعاد:۵۰×۶۰
68 4 30,556
2,000,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،قلم چهاردانگ،طلاکوبی،قطاعی متن:بر چهره من آنچه سپیدی کند نه مُوست،... ادامه
چهره حافظ و پاتزده بیت از اشعار حافظ(بیش از هزار کلمه)برروی مقوای اشتنباخ سیاه م... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی متین فر  #سیاه مشق نسخ
6 1 2,293
2,000,000 تومانخرید اثر
#سیاه مشق نسخ
نام اثر آرام جان تکنیک سیاه مشق نوع خط شکسته نستعلیق ابعاد ۳۵ در ۵۰ #استادحید... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مجید رجایی خیام
تکنیک: #تلفیقی #ورق_طلا #سیاه_مشق
#متریال #هلند
اندازه ی اثر: 67 * 50 سانتیمتر
1398
4 0 3,187
800,000 تومانخرید اثر
خیام تکنیک: #تلفیقی #ورق_طلا #سیاه_مشق #متریال #هلند اندازه ی اثر: 67 * 50 سا... ادامه
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
68 2 33,916
2,500,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خالد خالدی سیاه مشق و چلیپا ترکیبی۳۸*۴۵
4 0 2,385
600,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق و چلیپا ترکیبی۳۸*۴۵
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی طوسی ثانی 50در70
ترک سمرقندی
نستعلیق 
سیاه مشق
قلم نی ومرکبهای رنگی
روی ماکت
5 1 5,046
1,000,000 تومانخرید اثر
50در70 ترک سمرقندی نستعلیق سیاه مشق قلم نی ومرکبهای رنگی روی ماکت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی طوسی ثانی کردار بد(اشعار فردوسی)
50×70
خوشنویسی خط نستعلیق
سیاه مشق دوار
مرکب رنگی وکاغذ. همراه باتذهیب وپاسپارتو
13 2 13,907
1,900,000 تومانخرید اثر
کردار بد(اشعار فردوسی) 50×70 خوشنویسی خط نستعلیق سیاه مشق دوار مرکب رنگی وکاغذ. ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی طوسی ثانی 60×80
ظهور
نستعلیق جلی
سیاه مشق متقارن
مرکب .کاغذ وتذهیب
5 0 3,532
3,200,000 تومانخرید اثر
60×80 ظهور نستعلیق جلی سیاه مشق متقارن مرکب .کاغذ وتذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا  قلاعی   اثرسیاه مشق:  راهیست راه عشق/ شعر حافظ سشیرازی/ خط:  آرای ( حسن رضا ) قلاعی*** اندازه 35-25
4 0 3,481
1,300,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق: راهیست راه عشق/ شعر حافظ سشیرازی/ خط: آرای ( حسن رضا ) قلاعی*** ا... ادامه
قطعه سیاه مشق ،قلم مشقی،قطاعی
ساز عود سازگر و خوشنویس: علی صدرزاده متن سیاه مشق:خوب شد دردم دوا شد...
سیاه مشق نفیس با تذهیب ابعاد35*50
سیاه مشق عمادی #۵۰*۷۰ #قلم ۲ میل #مرکب قهوه ای
چلیپا و سیاه مشق #قلم ۲ میل #مرکب قهوه ای
Loading