1. محمدعلیان
    Follow
9 0 2,352
محفل خوشنویسی
نستعلیق.سیاه مشق.روی کاغذ قدیمی-همراه با دوره و پاسپارتو-اندازه اثر35*50
6 0 1,507
محفل خوشنویسی
خوشنویسی- نستعلیق- سیاه مشق- 3 اثر در یک اثر-همراه با دوره و پاسپارتو-اندازه اثر35*50
8 0 3,003
محفل خوشنویسی
خوشنویسی شکسته نستعلیق- کتابت- اندازه اثر 50*35 با پاسپارتو. اثر دارای قطعه بندی... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضاشادمان
ستاره آذریان پور
مجید رستگار