نتایج جست جو "تکنیک" در سایت 100هنر

تکنیک ورق طلا و اکریلیک بدون قاب بر روی کنواس و بوم دیپ.
اثر #پرویز_معزز تکنیک اکریلیک روی بوم ابعاد 30*30
نام اثر: سونات مهتاب تکنیک: رنگ روغن متریال: بوم ابعاد: ۶۰*۷۰ سبک: مدرنیسم #نقا... ادامه
#رز #roses نقاشی با تکنیک مدادرنگی در ابعاد A3
ابعاد :100'80 تکنیک:رنگ روغن
ابعاد:100'70 تکنیک:رنگ روغن خاکستری های رنگی
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
نام اثر:برکه و ماهی ها تکنیک:مداد رنگی #ماهی #برکه #تصویرسازی
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
نقاشیخط با تکنیک اکرولیک روی بوم. ابعاد 100 در 70
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
چهره پنهان ابعاد ۴۰* ۳۰ تکنیک : گواش بر روی مقوا
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
تکنیک:مدادرنگی و راپید ابعاد :a3
تکنیک :مدادرنگی ابعاد:a3
نام:آینه تکنیک:رنگ روغن ابعاد۷۰×۵۰
تکنیک رنگ روغن ونیز
نام:تحلیل یک رویا ابعاد:۸۰×۶۰ تکنیک:رنگ روغن
ابعاد ۲۷*۲۰ #هیاهوی درون تکنیک : گواش بر روی مقوا
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
#تکنیک اکرولیک روی مقوا #ابعاد ۳۰ در ۳۰
30-40 تکنیک رنگ و روغن
Loading