نتایج جست جو "تکنیک" در سایت 100هنر

#نقاشی ابعاد 20.30 تکنیک ترکیب مواد
نام اثر تاج دار #نقاشی #ابعاد 20.30 تکنیک ترکیب مواد
#نقاشی 100.70 ابعاد تکنیک ترکیب مواد روی بوم #انتزاعی #آبستره #دکوراتیو
#نقاشی 100.70 ابعاد روی بوم تکنیک ترکیب مواد. #آبستره #انتزاعی #دکوراتیو
#نقاشی 100.70 ابعاد تکنیک ترکیب مواد روی بوم #انتزاعی #آبستره #دکوراتیو
تکنیک : خودکار رنگی سایز : ۱۰۰*۷۰
ابعاداثر11.12وباتکنیک«ترکیب مواد»اجراگردیده است
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مرتضی علیپور کوثری تابلو نقاشیخط
ابعاد:40*60
متریال:بوم
تکنیک: ترکیب مواد(حجم برجسته)
#استفاده از رنگهای گرم و نشاط آور و اجرای حجم برجسته به زیبایی این اثر افزوده است.این اثر برای دیزاین نشیمن و اتاق خواب مناسب تر است 
(زندگی همانند گل است
 و عشق عسل آن گل “ویکتور هوگو”)
6 1 1,085
350,000 تومانخرید اثر
تابلو نقاشیخط ابعاد:40*60 متریال:بوم تکنیک: ترکیب مواد(حجم برجسته) #استفاده از ر... ادامه
نقاش: #سارا_سجادی عنوان:ظرف انار تکنیک: #مدادرنگی ابعاد:۳۵×۲۲
نقاش: #سارا_سجادی عنوان:رهایی تکنیک: #رنگ روغن ابعاد: ۲۰×۲۰
نقاش: #سارا_سجادی عنوان: عبور از گذشته تکنیک: #رنگ روغن ابعاد:۸۰×۶۰
عنوان اثر : اسارت قلم نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۲۰ در ۲۰
عنوان اثر : انتظار نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #مدادرنگی، تک رنگ ابعاد: ۴۰ در ۵۰
عنوان اثر : یار مهربان نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #مداد_رنگی ابعاد: ۴۰ در ۵۰
عنوان اثر : طبیعت بیجان نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #سیاه_قلم ابعاد: ۳۵ در ۴۵
عنوان اثر : پنجره نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۵۰ در ۷۰
نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۷۰ در ۱۰۰
عنوان اثر : در باغچه نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #مداد_رنگی ابعاد: ۳۵ در ۵۰
عنوان اثر : بازی کودکانه نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۶۰ در ۸۰
عنوان اثر : مطالعه نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۶۰ در ۱۰۰
عنوان اثر : ساز شرقی نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۶۰ در ۹۰
عنوان اثر : گلدان گل و پسته نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۴۰ در ۵۰
عنوان اثر : غروب روستا نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک: #رنگ_روغن ابعاد: ۴۰ در ۶۰
عنوان اثر : سرگشتگی نقاش: #مژگان_زمانی تکنیک #رنگ_روغن ابعاد ۹۴ در ۱۲۰
رنگ روغن ۱۰۰.۷۰-تکنیک کاردک
#پرتره #چهره ، تکنیک: #رنگ_روغن ، ابعاد بوم: 60*60 (مربع)
Loading