1. عذرا عفیفی
    Follow
  2. کارشناس ارشد نقاشی هستم سابقه بیست و هشت سال تدریس هنر عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی برپایی سه نمایشگاه انفرادی وچندین نمایشگاه گروهی ونمایشگاه انفرادی در فرهنگ سرای نیاوران فرهنگ سرای قیطریه گالری آتشزاد صاحب سبکی جدید با تکنیک ماژیک باعنوان تلفیق سنت ومدرنیته برگرفته از نقش وطرح ورنگهای ایرانی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا آتش صنعت
زهرا حسنی اقتدار
اشکان دژپرور