نتایج جست جو "اکلریک" در سایت 100هنر

نام تابلو :عشقیار سایز:١٣٠&١٥٠ میکس مدیا کار مربوط به نمایشگاه هنری امسال ب... ادامه
100*70شهر و اژدها اکلریک
رویا در جنگل دو قطعه 50*35 اکلریک
دختری که اسب رویاهایش پر زد. 40*30 اکلریک و راپید
اکلریک و روان نویس روی بوم
اکلریک و رنگ و روغن روی بوم
اکلریک اندازه 60x150
#اکلریک برجسته در اندازه ۷۰x ۱۰۰ کنف و شن برای لباس و کلاه استفاده شده. کپی ش... ادامه
ابعاد۸۰*۱۰۰ اکلریک
مجسمه پلی استر آزادی ارتفاع تقریبا 30 تا 35 سانت رنگ با شاپان و اکلریک
نام اثر مرغ عشق اجرا روی سفال تکنیک اکلریک ابرنگ
نام اثر همای سعادت اجرا روی سفال تکنیک اکلریک و ابرنگ
Loading