اثر یاسمن قندی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/130870

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک یاسمن قندی تکنیک#اکلریک ابعاد 60*60 #متریال #بوم
#فروخته_شد
13 0 8,532
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
تکنیک#اکلریک ابعاد 60*60 #متریال #بوم #فروخته_شد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پریسا رحمانی
زهرا برات پور
مهیار فتحی