اثر سپیده قراگوزلو در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/188700

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک سپیده قراگوزلو سپیده قراگوزلو
نام اثر  میترائیسم نامزد 
اکلریک  روی بوم
2 0 2,612
13,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
50X70X7CM
سپیده قراگوزلو نام اثر میترائیسم نامزد اکلریک روی بوم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پویا نیا
زهرا نویدی بنه کهل (صحرا)
az-g-t