اثر سپیده قراگوزلو در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/188875

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک سپیده قراگوزلو اکلریک روی بوم 
میترائیسم گاو
4 0 1,415
15,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
50X70X7CM
اکلریک روی بوم میترائیسم گاو

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرشته کتانی
ناهید قاسمی نژاد
مریم حسینی