هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک 100honar هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه
Sound of mirror
Oil on canvas #فروخته_شد
فروخته شد
20 4 23,840
محفل نقاشی و گرافیک
200X150CM
هنرمند: حامد نوروزی / رنگ روغن روی بوم / آوای آینه Sound of mirror Oil on canv... ادامه
18 1 19,216
محفل نقاشی و گرافیک
55X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
12 2 4,145
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکرولیک روی بوم Acrylic on canvas حمید شاطری ۱۴۰۲ 2023
24 8 8,797
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
فروخته شد 🛑 اکرولیک روی بوم Acrylic on canvas 1402 2023 Hamid shateri
8 1 12,242
محفل نقاشی و گرافیک
24X29CM
پاستل و رنگ روغن روی مقوا از مجموعه اکسپرسیو رنگ سال: ۱۴۰۲ هنرمند: سامان پورح... ادامه
14 1 11,537
محفل نقاشی و گرافیک
90X160CM
رنگ روغن روی بوم سال: ۱۴۰۲ از مجموعه پایکوبی ونوس هنرمند: سامان پورحسن #c... ادامه
13 0 10,491
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
رنگ روغن روی بوم سال: ۱۴۰۱ نام اثر: هه‌ورامان هنرمند: سامان پورحسن #contempo... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک فرزانه تجری نام اثر پرفورمنس در تاریکی
اکریلیک و پاستل گچی روی بوم
#فروخته_شد
A performance in the darkness
Acrylic and chalk pastel on canvas
فروخته شد
17 2 11,796
محفل نقاشی و گرافیک
110X110CM
نام اثر پرفورمنس در تاریکی اکریلیک و پاستل گچی روی بوم #فروخته_شد A performan... ادامه
17 1 7,727
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر خیال اکریلیک روی بوم Fiction Acrylic on canvas
52 2 22,300
محفل نقاشی و گرافیک
30X36CM
اکرولیک روی پارچه بوم Acrylic on canvas ۱۴۰۲
18 1 23,683
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
15 0 53,934
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
The Latest Sunflowers٫ - Acrylic on canvas٫ - عنوان: آخرین گلهای آفتابگردان ... ادامه
34 0 29,112
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
11 0 14,150
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#رنگ_روغن روی بوم- دارای قاب چوبی- سال خلق: ۲۰۲۰- از مجموعه پس پلک ها- هنرمند:#س... ادامه
9 2 9,292
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
Oil painting on canvasفروخته شد
13 0 8,970
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
Oil painting on canvas فروخته شد
11 1 9,311
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
11 1 13,515
محفل خوشنویسی
120X200CM
بهروز زیندشتی مواد روی بوم Mixed media on canvas
9 1 13,205
محفل خوشنویسی
120X140CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
11 1 12,971
محفل خوشنویسی
90X105CM
احمد محمدپور مواد روی بوم Mixed media on canvas
8 2 9,976
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas ... ادامه
5 1 9,182
محفل نقاشی و گرافیک
90X60CM
صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on canvas
4 0 12,680
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
4 0 12,182
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
1 0 11,983
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
2 0 11,623
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-36
2 0 11,412
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Acrylic on Canvas C3-37
Loading