14 3 14,920
محفل گویندگی
خوانش :سمیرا کیمیاقلم شعرکوچه از فریدون مشیری
4 0 15,569
محفل شعر و داستان
سرود موج دریای عذابیم دهان ِ زخمی از نیش سرابیم هوا سرد است ما در پنجه ی شب ک... ادامه
3 0 8,442
محفل شعر و داستان
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی #شعر #شاعر #اشعار #ترانه #شعرکوتاه
0 0 89
محفل شعر و داستان
#سیاه‌سفید انقدر پلک نزن! بگذار لحظه ای آسمانم را آبی ببینم ... #... ادامه
Loading