اثر سعید فلاحی (زانا کوردستانی) در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/129415


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مس@فر
sogand-ramzany
صلاح خسروی (دیاکو)