اثر لیلا طیبی (رها) در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/135096


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جواد شریفی
حسن خانی
رامین معمار