16 1 16,298
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد 35×25 متریال اکولین نام اثر:اسطرلاب شقایق ولی خانی
22 0 45,805
محفل خوشنویسی
# چلیپا ، شعر عربی # تذهیب لچک و ختایی آزاد در بین سطر ها #ابعاد 25*35
16 1 45,332
محفل خوشنویسی
سطر نویسی شکسته نستعلیق به شیوه فاخر معاصر زدستم بر نمیخیزد که یکدم بی تو بنشین... ادامه
12 1 41,856
محفل خوشنویسی
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم سطرنویسی شکسته نستعلیق به شیوه فاخر معاصر. تذهیب... ادامه
23 1 10,196
محفل خوشنویسی
اسطرلاب عشق ...رنگ جوهری روی بوم دیپ 5 سانت .در ابعاد 120 در 120 سانتیمتر ...
12 0 12,852
محفل خوشنویسی
ن و القلم و ما یسطرون -خوشنویسی و تذهیب روی کاغذ
16 0 13,294
محفل خوشنویسی
30X60CM
قطعه سطر تذهیب شده پاسپارتو سالتحریر۱۳۹۴
12 4 20,217
محفل خوشنویسی
یک‌چند به کودکی به استاد شدیم یک‌چند به استادی خود شاد شدیم . پایان سخن شنو که م... ادامه
15 3 9,980
محفل خوشنویسی
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی #خوشنویسی #سطر
8 1 11,581
محفل خوشنویسی
مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر #خوشنویسی #سطر
49 1 19,401
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴
15 0 18,550
محفل خوشنویسی
#خوشنویسی #قطعه #چهارسطری اثر برگزیده اولین دوره جشنواره استانی دستخط قلم مشقی ت... ادامه
49 0 18,113
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم ۴ میلی طلا اندازی شده
9 1 11,439
محفل خوشنویسی
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است #نستعلیق #سطر
44 1 13,890
محفل خوشنویسی
قطعه سطر، قطاعی، دندانموشی، طلاکوبی،قلم‌ مشقی
53 3 14,902
محفل خوشنویسی
قطعه سطر مُذهّب چهاردانگ(یاقسیم النّاروالجنّه)
51 2 12,218
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم مشقی طلا اندازی شده
8 1 27,442
محفل خوشنویسی
پریشان کن سر زلف سیاهت شانه اش با من سطر نویسی شکسته نستعلیق به شیوه فاخر معاص... ادامه
20 0 29,275
اشعار حافظ
اثر:میوه باغ ( عمرگرانمایه) - خوشنویسی:آریا ( حسن رضا) قلاعی / نستعلیق سطری و س... ادامه
12 0 43,905
محفل خوشنویسی
خط زیبای جناب جعفر طهماسبی تذهیب بنده #50×70 فروشی نیست فروشی نیست #خوشن... ادامه
12 1 11,285
محفل خوشنویسی
سطر نویسى به شیوه قدما
7 1 19,566
محفل خوشنویسی
ترکیب سطر نویسی با سیاه مشق ابداعی بنده حقیر-به خط نستعلیق- بامرکب ابی- اندازه ا... ادامه
38 3 6,583
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ترکیبی قلم ۸ میلی ،طلا اندازی شده
20 1 13,421
محفل خوشنویسی
سطر نستعلیق. شرکت داده شده در دوسالانه قزوین و جشنواره تذهیب
40 0 11,305
محفل خوشنویسی
قطعه سطر ،قلم مشقی، ۳میلی بدون تذهیب،تکنیک ومتریال:قلم ومرکب وکاغذ
8 0 7,070
محفل خوشنویسی
ن والقلم وما یسطرون.. .. برگه دست ساز آهار مهره..
46 4 6,514
محفل خوشنویسی
قطعه سطر قلم مشقی ۳میلی(حُسن اوبینندوحسرت می بَرَند)
15 0 10,144
محفل خوشنویسی
سطر نستعلیق بقلم جلی
Loading