اثر علیرضاعبادی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/26725

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴
35 0 8,376
قطعه سطر ،قلم مشقی ،تاریخ تحریر۱۳۹۴

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد علی بنده خدا
بهنام کرمی
محمد مجدی رضایی خواه