1. شقایق ولی خانی
    Follow
6 0 1,345
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان اثر:زمزمه ی رویا متریال:اکولین ابعاد:35×25
14 1 5,609
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد 50×35 متریال اکولین نام اثر:فضا زمان شقایق ولی خانی
11 1 5,527
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد 70×50 متریال اکولین نام اثر:آهنگ زمان شقایق ولی خانی
13 1 5,320
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد 35×25 متریال اکولین نام اثر:اسطرلاب شقایق ولی خانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Hamedmashmouli
مریم السادات شبر
SamArt