1. زینالی
    Follow
  2. خوشنویسی تذهیب

چهارمین شمسه 27×27 خط استاد حسن کرمانی تذهیب بنده تکنیک گواش و آبرنگ اجرا 1398
✅یکصدودوازدهمین زادروز بانوی شعر فارسی، پروین اعتصامی گرامی باد. #خوشنویسی#شکست... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زینالی 27 شهریور بزرگداشت شهریار 
به مناسبت روز ملی #شعر و ادب پارسی
35×50  #قلم 7 میل
#شکسته_نستعلیق #تذهیب  شده
#خوشنویسی #تذهیب #لچک 
#ختایی
5 0 13,830
1,000,000 تومانخرید اثر
27 شهریور بزرگداشت شهریار به مناسبت روز ملی #شعر و ادب پارسی 35×50 #قلم 7 می... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زینالی #وان یکاد  #نستعلیق
45×60 تذهیب شده 
گواش و آبرنگ
6 0 5,376
800,000 تومانخرید اثر
#وان یکاد #نستعلیق 45×60 تذهیب شده گواش و آبرنگ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زینالی #تذهیب
#شمسه 53×35 با پاسپارتو 
گواش و آبرنگ 
#فروشی
13 0 7,892
750,000 تومانخرید اثر
#تذهیب #شمسه 53×35 با پاسپارتو گواش و آبرنگ #فروشی
# فروخته شد
سفارشی 50*70 #خوشنویسی #شکسته نستعلیق (فروخته شد)
#خط زیبای جناب آقای جعفر طهماسبی #تذهیب بنده
#طراحی کارت پستال نوروز 15×15
20×35 (# فروخته شد)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عباس احمدی
ملکیان
محمدرضا کشاورز