1. زینالی
    Follow
  2. #خوشنویس #تذهیب _کار

1 0 1,179
محفل خوشنویسی
21X28CM
بیاد خسرو آواز ایران گواش و آبرنگ 19 مهر 1399
2 0 3,831
محفل خوشنویسی
35X50CM
#چلیپا #تذهیب شده تکنیک گواش و آبرنگ اجرا 1399
5 0 1,054
محفل خوشنویسی
50X35CM
مرکب و کاغذ گلاسه مات 135 گرم
11 0 10,158
محفل خوشنویسی
چهارمین شمسه 27×27 خط استاد حسن کرمانی فروشی نیست تذهیب بنده تکنیک گوا... ادامه
6 0 44,911
محفل خوشنویسی
✅یکصدودوازدهمین زادروز بانوی شعر فارسی، پروین اعتصامی گرامی باد. #خوشنویسی#شکست... ادامه
8 0 19,145
محفل خوشنویسی
خط زیبای جناب جعفر طهماسبی تذهیب بنده #50×70 فروشی نیست فروشی نیست #خوشن... ادامه
5 0 17,396
محفل خوشنویسی
27 شهریور بزرگداشت شهریار به مناسبت روز ملی #شعر و ادب پارسی 35×50 #قلم 7 می... ادامه
7 0 6,628
محفل خوشنویسی
#وان یکاد #نستعلیق 45×60 تذهیب شده گواش و آبرنگ
14 0 10,589
محفل خوشنویسی
#تذهیب #شمسه با پاسپارتو گواش و آبرنگ #فروشی
6 0 3,052
محفل خوشنویسی
# فروخته شد
6 0 5,889
محفل خوشنویسی
سفارشی 50*70 #خوشنویسی #شکسته نستعلیق (فروخته شد)
6 0 4,367
محفل خوشنویسی
#خط زیبای جناب آقای جعفر طهماسبی #تذهیب بنده فروشی نیست
6 0 3,723
محفل خوشنویسی
#طراحی کارت پستال نوروز اهدا شده به موسسه تسکین 15×15
20 0 34,727
اشعار خیام
20×35 (# فروخته شد)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Farhat
SediRahnama
مریم نواب طهرانی