نقاشی تکنیک سیاه قلم. سبک رئالیسم.
نقاشی تکنیک سیاه قلم. سبک رئالیسم. جنسیت سازی مجسمه
تکنیک سیاه قلم. سبک رئالیسم
تکنیک سیاه قلم. سبک رئالیسم
نقاشی طبیعت بیجان سبک واقعگرایانه یا رئالیسم تکنیک مدادرنگ روی مقوای جیر40 در60
سیاه قلم هایپررئالیسم ۲۰×۳۰ سانتی متر
طراحی با مداد گرافیتی و اتود سبک: رئالیسم
متریال مداد رنگی هایپر رئالیسم
طراحی چهره شیر سبک هایپر رئالیسم (سیاه قلم )
سبک سورئالیسم سال١٣٧٠ سایز ٥٠ در١٠٠ سانتیمتر رنگ روغن روی بوم اثر : حسین طالبی