اثر نوشین محمدی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/167758

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک نوشین محمدی #سورئالیسم
رنگ روغن روی بوم
سال 1399
5 0 12,380
10,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
120X100CM
#سورئالیسم رنگ روغن روی بوم سال 1399

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ناصح آبافت
زهرا معتمدنیا
نرگس