هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

خوشنویسی از اشعار مولانا

19 روز تا شروع امتیاز دهی

جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو.. #معلی #مولانا
هنر خوشنویسی اشعار مولانا محمد مظهری شیدا شدم
رنگ روغن روی مقوا
ابعاد: ۷۰×۱۰۰
0 0 2,720
1,000,000 تومانخرید اثر
شیدا شدم رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
هنر خوشنویسی اشعار مولانا asghar-bordkhoni #آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم
ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم
آمده‌ام چو عقل و جان، از همه دیده‌ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم
آمده‌ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم
آمده‌ام که زر برم، زر نبرم خبر برم
گر شکند دل مرا جان بدهم به دل‌شکن
گر ز سرم کله برد، من ز میان کمر برم
آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می‌کند
پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم
گفته‌ام آفتاب را گر ببری تو تاب خود
تاب تو را چو تب کند، گفت بلی اگر برم
آن که ز تاب روی او نور صفا به دل کشد
وان که ز جوی حسن او آب سوی جگر برم
در هوس خیال او همچو خیال گشته‌ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
اوست نشسته بر نظر، من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم
این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور، نمی‌خوری پیش کس دگر برم **
0 0 2,875
2,500,000 تومانخرید اثر
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
ای خدای پاک بی انباز و یار
هنر خوشنویسی اشعار مولانا حسن رضا  قلاعی   اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/  شعر مولانا/  خط:  حسن رضا قلاعی
0 0 2,600
500,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار مولانا کافه هنر نقاشیخط
0 2 2,872
550,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
هنر خوشنویسی اشعار مولانا محمد قنایی آرانی اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
0 0 3,047
800,000 تومانخرید اثر
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار مولانا پیمان آذری
0 0 3,064
500,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار مولانا مشیری اندازه 48 * 79
0 0 2,743
850,000 تومانخرید اثر
اندازه 48 * 79
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
هنر خوشنویسی اشعار مولانا علیرضا یزدانی alireza yazdani:
ساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو
چون می ز داد تو بود شاید نهادن جان گرو

بس اکدش و بس کدخدا کز شور می‌های خدا
کرده‌ست اندر شهر ما دکان و خان و مان گرو

آن شاه ابراهیم بین کادهم به دستش معرفت
مر تخت را و تاج را کرده‌ست آن سلطان گرو

بوبکر سر کرده گرو عمر پسر کرده گرو
عثمان جگر کرده گرو و آن بوهریره انبان گرو

پس چه عجب آید تو را چون با شهان این می‌کند
گر ز آنک درویشی کند از بهر می خلقان گرو

آن شاهد فرد احد یک جرعه‌ای در بت نهد
در عشق آن سنگ سیه کافر کند ایمان گرو

من مست آن میخانه‌ام در دام آن دردانه‌ام
در هیچ دامی پر خود ننهاده چون مرغان گرو

بهر چه لرزی بر گرو در کار او جان گو برو
جان شد گرو ای کاشکی گشتی دو صد چندان گرو

خامش رها کن بلبلی در گلشن آی و درنگر
بلبل نهاده پر و سر پیش گل خندان گرو
0 0 2,805
300,000 تومانخرید اثر
alireza yazdani: ساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو چون می ز داد تو بود شاید ... ادامه
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
Loading