هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

117 1 89,774
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
112 0 88,159
اشعار مولانا
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
104 0 81,984
اشعار مولانا
همچو آهن گر چه تیره هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی شعر: حضرت مولانا خط:حسین شف... ادامه
98 2 89,164
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
89 2 85,731
اشعار مولانا
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
69 1 84,700
55 1 92,363
اشعار مولانا
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
49 4 91,939
اشعار مولانا
(فروخته شد) شیدا شدم ( #مولوی) رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
49 0 88,771
اشعار مولانا
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
32 0 84,999
اشعار مولانا
نقاشیخط .(جانی و دلی) 50*70. اکرولیک
31 0 83,493
اشعار مولانا
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
20 0 80,714
اشعار مولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
20 0 52,515
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
18 3 43,010
اشعار مولانا
بدون عنوان
18 1 45,845
اشعار مولانا
اندازه 48 * 79
16 1 47,539
اشعار مولانا
بنده عشق بوم دیپ80*80 متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
14 2 50,376
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
10 0 52,548
اشعار مولانا
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 49,332
اشعار مولانا
بدون عنوان
8 2 49,987
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
Loading