هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

117 2 101,197
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
112 0 100,149
اشعار مولانا
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
104 0 93,104
اشعار مولانا
همچو آهن گر چه تیره هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی شعر: حضرت مولانا خط:حسین شف... ادامه
98 2 100,755
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
89 3 97,429
اشعار مولانا
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
69 1 96,001
55 1 106,545
اشعار مولانا
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
49 5 103,100
اشعار مولانا
(فروخته شد) شیدا شدم ( #مولوی) رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
49 0 101,616
اشعار مولانا
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
32 0 95,984
اشعار مولانا
نقاشیخط .(جانی و دلی) 50*70. اکرولیک
31 0 94,234
اشعار مولانا
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
20 0 91,575
اشعار مولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
20 0 62,849
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
18 3 47,847
اشعار مولانا
بدون عنوان
18 1 50,661
اشعار مولانا
اندازه 48 * 79
16 1 53,151
اشعار مولانا
بنده عشق بوم دیپ80*80 متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
14 2 55,758
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
10 0 58,656
اشعار مولانا
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 54,655
اشعار مولانا
بدون عنوان
8 2 55,329
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
Loading