هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

قطعه نستعلیق
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
همچو آهن گر چه تیره هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی شعر: حضرت مولانا خط:حسین شف... ادامه
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
ای #خدای پاک بی #انباز و یار
هنر خوشنویسی اشعار مولانا asghar-bordkhoni #آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم
ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم
آمده‌ام چو عقل و جان، از همه دیده‌ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم
آمده‌ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم
آمده‌ام که زر برم، زر نبرم خبر برم
گر شکند دل مرا جان بدهم به دل‌شکن
گر ز سرم کله برد، من ز میان کمر برم
آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می‌کند
پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم
گفته‌ام آفتاب را گر ببری تو تاب خود
تاب تو را چو تب کند، گفت بلی اگر برم
آن که ز تاب روی او نور صفا به دل کشد
وان که ز جوی حسن او آب سوی جگر برم
در هوس خیال او همچو خیال گشته‌ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
اوست نشسته بر نظر، من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم
این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور، نمی‌خوری پیش کس دگر برم **
55 1 41,903
2,500,000 تومانخرید اثر
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار مولانا محمد مظهری (فروخته شد)
شیدا شدم
(#مولوی)
رنگ روغن روی مقوا
ابعاد: ۷۰×۱۰۰
49 3 46,244
1,500,000 تومانخرید اثر
(فروخته شد) شیدا شدم ( #مولوی) رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار مولانا پیمان آذری
42 0 38,771
500,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو.. #معلی #مولانا
هنر خوشنویسی اشعار مولانا مونا کاشانی جاوید نقاشیخط .(جانی و دلی)
50*70. اکرولیک
32 0 39,821
500,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط .(جانی و دلی) 50*70. اکرولیک
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
هنر خوشنویسی اشعار مولانا محمد قنایی آرانی اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
20 0 26,012
800,000 تومانخرید اثر
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار مولانا مشیری اندازه 48 * 79
18 1 23,080
850,000 تومانخرید اثر
اندازه 48 * 79
هنر خوشنویسی اشعار مولانا مطهره عموشاهی بنده عشق    بوم دیپ80*80     متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
16 0 22,734
3,000,000 تومانخرید اثر
بنده عشق بوم دیپ80*80 متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
هنر خوشنویسی اشعار مولانا حسن رضا قلاعی  اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 26,903
500,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
بدون عنوان
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
Loading