هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

117 1 83,552
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
112 0 81,521
اشعار مولانا
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
104 0 75,718
اشعار مولانا
همچو آهن گر چه تیره هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی شعر: حضرت مولانا خط:حسین شف... ادامه
98 1 82,817
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
89 2 79,367
اشعار مولانا
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
69 1 78,644
55 1 84,777
اشعار مولانا
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
49 4 85,938
اشعار مولانا
(فروخته شد) شیدا شدم ( #مولوی) رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
49 0 81,753
اشعار مولانا
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
32 0 79,042
اشعار مولانا
نقاشیخط .(جانی و دلی) 50*70. اکرولیک
31 0 77,728
اشعار مولانا
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
20 0 74,748
اشعار مولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
20 0 46,974
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
18 3 40,198
اشعار مولانا
بدون عنوان
18 1 42,987
اشعار مولانا
اندازه 48 * 79
16 1 44,300
اشعار مولانا
بنده عشق بوم دیپ80*80 متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
14 2 47,198
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
10 0 49,226
اشعار مولانا
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 46,239
اشعار مولانا
بدون عنوان
8 2 46,881
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
Loading