هنر خوشنویسی : اشعار مولانا

117 1 96,030
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
112 0 94,715
اشعار مولانا
#مولانا ای طبیب جمله علتهای ما #داود_صادقی تحریر ۱۳۹۶
104 0 88,101
اشعار مولانا
همچو آهن گر چه تیره هیکلی، صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی شعر: حضرت مولانا خط:حسین شف... ادامه
98 2 95,504
اشعار مولانا
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
89 3 92,016
اشعار مولانا
نام اثر:چشمه خورشید تویی سایه گه بید منم/چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم ۱۰... ادامه
69 1 90,913
55 1 99,836
اشعار مولانا
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
49 5 98,062
اشعار مولانا
(فروخته شد) شیدا شدم ( #مولوی) رنگ روغن روی مقوا ابعاد: ۷۰×۱۰۰
49 0 95,590
اشعار مولانا
مادر ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم حلاج‌وشانیم که ... ادامه
32 0 91,126
اشعار مولانا
نقاشیخط .(جانی و دلی) 50*70. اکرولیک
31 0 89,391
اشعار مولانا
افسوس که برگنج شما پرده شمایید
20 0 86,706
اشعار مولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
20 0 58,236
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
18 3 45,661
اشعار مولانا
بدون عنوان
18 1 48,510
اشعار مولانا
اندازه 48 * 79
16 1 50,584
اشعار مولانا
بنده عشق بوم دیپ80*80 متریال:ترکیب موادومرکب روی بوم
14 2 53,306
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
10 0 55,797
اشعار مولانا
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 52,320
اشعار مولانا
بدون عنوان
8 2 52,896
اشعار مولانا
اشعار مولانا-سبک ابداعی #خودکار خط محمد قنایی آرانی
Loading