1. مشیری
    Follow
  2. سیاه مشق . خط تحریر .نستعلیق تدریس در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی

0 0 9
محفل خوشنویسی
برگی از مفاتیح الجنان ابعاد A3 تمام نوشتجات با مداد در نوک متفاوت به تحریر در... ادامه
0 0 31
محفل خوشنویسی
فرشته ات بدو دست دعا نگهدارد ابعاد ۶۰ * ۲۵
0 0 30
محفل خوشنویسی
مراد دل زکه پرسم که نیست دلداری مقوی سورمه ای با کادر زر کوب ابعاد ۶۰ * ۳۲
0 0 52
محفل خوشنویسی
ابعاد ۷۰* ۵۰ سوره الکافرون دور نویسی سوره الکافرون بهمراه سیامشق
0 0 54
محفل خوشنویسی
ابعاد ۳۶ *۱۹
0 0 75
محفل خوشنویسی
ابعاد ۶۰ *۱۳
1 0 85
محفل خوشنویسی
شعر سعدی ابعاد ۳۹ *۱۸
0 0 85
محفل خوشنویسی
ابعاد ۲۹/۵ *۱۸ آنرا که غمی چون غم من نیست چه داند سیامشق مقوی پوستی میوه ای به... ادامه
1 0 123
محفل خوشنویسی
ابعاد : ۳۲ * ۱۸ مقوی نخودی
0 0 125
محفل خوشنویسی
ابعاد : ۳۱ * ۱۹ کاغذ پوستی کاهی
1 0 126
محفل خوشنویسی
ابعاد ۲۵ * ۵ سوره والعصر
0 0 126
محفل خوشنویسی
ابعاد ۱۴ *۴۰ مقوی زرد ضخیم به تحریر در آمده است
1 0 130
محفل خوشنویسی
از پای تا سرت همه نور خدا شود ابعاد ۲۹/۵ * ۲۱
4 2 474
محفل خوشنویسی
دوستان را غنیمت پندار ابعاد : ۷۰* ۳۰
0 0 167
محفل خوشنویسی
ابعاد ۷۰ * ۵۰ سوره الکافرون به همراه سیا مشق تحریر و تذهیب انجام شده است .
0 0 179
محفل خوشنویسی
تاشب نرود صبح پدیدار نباشد
0 0 196
محفل خوشنویسی
ساقی نامه حافظ «اشعار انتخابی »
1 0 191
محفل خوشنویسی
ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمی گیرد. ابعاد : ۴۹ * ۲۳
1 0 190
محفل خوشنویسی
چوهر خبرکه شیندم رهی بحیرت داشت تذهیب با دست ورنگ های ثابت انجام شده است . ابع... ادامه
1 1 197
محفل خوشنویسی
دیدی ایدل که غم عشق دگر بار چه کرد ابعاد : ۴۸* ۲۹ تذهیب به صورت دستی توسط دو رنگ... ادامه
2 0 199
محفل خوشنویسی
در عرصه خیال که آمدکدام رفت. حافظ ابعاد : ۴۶ * ۲۷ تحریر با مرکب طلایی
1 0 205
محفل خوشنویسی
هرسخن وقتی و هر نکته مکانی دارد حافظ ابعاد ۴۰ * ۲۲ با مرکب طلایی و تذهیب با دس... ادامه
1 0 197
محفل خوشنویسی
بسم الله الرحمن الرحیم باترکیبی از مرکب طلایی و نقره به تحریر در آمده است ابع... ادامه
1 0 206
محفل خوشنویسی
گفتم از کوی فلک صورت حالی پرسم . حافظ ابعاد ۷۰ *۵۰
2 0 209
محفل خوشنویسی
ابعاد 50*39 ساقی به هوش باش که غم در کمین است
2 0 215
محفل خوشنویسی
ابعاد ۵۸*۳۱ مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم تذهیب با دست انجام شده است
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیرزاد قربانزاده
سید مهدى علوى
ارغوان فاطمى