هنر خوشنویسی : اشعار حافظ

آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات دریکی نامه محالست که تحریر کنم #حافظ
هنر خوشنویسی اشعار حافظ شهنازملکی ۳۵ در ۵۰
#سیاه_مشق
136 1 8,006
2,000,000 تومانخرید اثر
۳۵ در ۵۰ #سیاه_مشق
هنر خوشنویسی اشعار حافظ  حسن انجمن دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا...
قلم کتیبە 2 سانت 
برروی کاغذ آهار مهرە
اثر حسن انجمن
شعر حافظ 
اندازە اثر 80*60
113 6 8,483
3,600,000 تومانخرید اثر
دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا... قلم کتیبە 2 سانت برروی کاغذ آهار مهرە اثر حسن... ادامه
هنر خوشنویسی اشعار حافظ ابراهیم دلاوران چلیپای نستعلیق بر روی کاغذ آهار
90 0 14,315
2,500,000 تومانخرید اثر
چلیپای نستعلیق بر روی کاغذ آهار
هنر خوشنویسی اشعار حافظ rezaasadi مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند
#حافظ#شکسته#صومعه ،۳۰*۵۰ ، جوهر روی مقوا
90 0 9,013
300,000 تومانخرید اثر
مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند #حافظ #شکسته #صومعه ،۳۰*۵۰ ، جوهر روی مقوا
هنر خوشنویسی اشعار حافظ یگانه قدیریان #نقاشی روی چرم.سایز ۶۸.۴۳سال خلق اثر۱۳۹۷
87 1 4,072
6,200,000 تومانخرید اثر
#نقاشی روی چرم.سایز ۶۸.۴۳سال خلق اثر۱۳۹۷
#حافظ طفیل هستی عشقند آدمی و پری تحریر ۱۳۹۶
#چلیپا# تذهیب ختایی آزاد و دندان موشی #شعر حافظ# ابعاد 30*20
قطعه سیاه مشق قلم یک سانت
هنر خوشنویسی اشعار حافظ عشقی کاغذ ابر و باد دستی
قلم 5 میل
سال 95
75 0 8,110
2,500,000 تومانخرید اثر
کاغذ ابر و باد دستی قلم 5 میل سال 95
هنر خوشنویسی اشعار حافظ محمد مظهری (فروخته شد)
(حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود)
مرکب و رنگ روغن روی مقوا
۳۴×۴۹
68 0 15,227
450,000 تومانخرید اثر
(فروخته شد) (حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود) مرکب و رنگ روغن روی مقوا ۳۴×۴۹
هنر خوشنویسی اشعار حافظ محمود نادری قطعه چلیپا همراه با تذهیب، روی کاغذ دست ساز
67 0 14,975
1,800,000 تومانخرید اثر
قطعه چلیپا همراه با تذهیب، روی کاغذ دست ساز
هنر خوشنویسی اشعار حافظ رامین خرم زاده
63 0 10,457
1,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
بدون عنوان
#فروخته_شد #ابعاد اثر: 40 در 90 قلم نی و آب رنگ
هنر خوشنویسی اشعار حافظ سیدطه میرحسین زاده
58 0 7,690
2,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
صدای عشق
هنر خوشنویسی اشعار حافظ ابراهیم دلاوران سیاه مشق نستعلیق ابر وباد دست ساز
49 1 9,329
2,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق نستعلیق ابر وباد دست ساز
هنر خوشنویسی اشعار حافظ سلمان تقی زاده محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
43 0 11,604
2,000,000 تومانخرید اثر
محبوب کمان ابرو:50*40با پاسپارتو- قاب شده -چلیپانستعلیق- سال 95
هنر خوشنویسی اشعار حافظ توحید صادقی سیاه مشق جلی
شعر: بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
ابعاد: ۵۰\۷۰
42 0 7,269
2,000,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق جلی شعر: بیار باده که بنیاد عمر بر بادست ابعاد: ۵۰\۷۰
#شکسته #دومان فروخته شد امکان سفارش مشابه
هنر خوشنویسی اشعار حافظ حاج هاشمی  ۲۵در۱۷بقلم ۷ میل
34 0 5,920
200,000 تومانخرید اثر
۲۵در۱۷بقلم ۷ میل
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ابعاد اثر ۳۵×۵۰
(فروخته شد) ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند #حافظ
حافظ:برلب بحرفنا منتظریم ای ساقی ابعاد، 30 *100
بدون عنوان
هنر خوشنویسی اشعار حافظ محمدرضا کشاورز  بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل شد
۲۰ در ۱۵
23 0 10,203
120,000 تومانخرید اثر
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل شد ۲۰ در ۱۵
Loading