1. دومان
    Follow
  2. فوق ممتاز شکسته نستعلیق

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان چون پرسم از پناهی پشتی و تکیه گاهی / آغوش مهربانت از هر جواب خوشتر / خامش نشسته شعر در پیش دیدگانت / ای شیوه نگاهت از شعر ناب خوشتر(منزوی) 
برای مادر / ابعاد ۴۰ *۶۰ تذهیب آذین امیرخانی
18 0 11,958
500,000 تومانخرید اثر
چون پرسم از پناهی پشتی و تکیه گاهی / آغوش مهربانت از هر جواب خوشتر / خامش نشسته ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان قلندران حقیقت به نیمجو نخرد قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست... حافظ/ تذهیب: آذین امیرخانی / ابعاد:50*30
13 0 11,473
400,000 تومانخرید اثر
قلندران حقیقت به نیمجو نخرد قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست... حافظ/ تذهیب: آذین... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان هرکس که دید روی تو بوسید چشم من 
کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد .. 

ابعاد به احتساب پاسپارتو: ۴۰ *۴۰
0 0 1,097
350,000 تومانخرید اثر
هرکس که دید روی تو بوسید چشم من کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد .. ابعاد ب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان تحمل کردن مهر تو را یک استکان بس نیست ... 
تذهیب شده و به احتساب پاسپارتو : ۵۰ در ۳۵
3 0 5,574
350,000 تومانخرید اثر
تحمل کردن مهر تو را یک استکان بس نیست ... تذهیب شده و به احتساب پاسپارتو : ۵۰ در ۳۵
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک است 
تذهیب:لیلا میرچراغی 
ابعاد: به احتساب پاسپارتو ۳۰*۴۰
بدون قاب
1 0 2,041
350,000 تومانخرید اثر
ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک است تذهیب:لیلا میرچراغی ابعاد: به احتساب پاسپ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان آن یار کزو خانه ما جای پری بود/ سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود ... اوقات خوش آن بود که ... 
ابعاد به احتساب پاسپارتو۳۵*۵۰
بدون قاب
9 0 5,636
350,000 تومانخرید اثر
آن یار کزو خانه ما جای پری بود/ سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود ... اوقات خوش ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان نقاشیخط 
تذهیب اذین امیرخانی / ابعاد ۶۰*۴۰
بدون قاب
2 0 3,023
450,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط تذهیب اذین امیرخانی / ابعاد ۶۰*۴۰ بدون قاب
چشمت غزل حضرت حافظ دارد ...
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم ... 
ابعاد ۲۵ * ۳۵ 
تذهیب : آذین امیرخانی
11 1 5,163
400,000 تومانخرید اثر
من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم ... ابعاد ۲۵ * ۳۵ تذهیب : آذین امیرخانی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان تلفیق نقاشی مدن و خط ایرانی 
ابعاد ۵۰*۷۰ 
بوم
7 0 4,834
1,200,000 تومانخرید اثر
تلفیق نقاشی مدن و خط ایرانی ابعاد ۵۰*۷۰ بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی دومان نقاشی خط ترکیب حروف و کلمات 
ابعاد ۶۰*۴۰ بوم شاسی چوب
12 0 5,132
400,000 تومانخرید اثر
نقاشی خط ترکیب حروف و کلمات ابعاد ۶۰*۴۰ بوم شاسی چوب
#فروخته_شد خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب تذهیب و پارسپارتو بدون قاب ابعاد ۳۵*۲۵
خوشنویسی روی سفال همراه با تذهیب و رنگ ثابت. فروخته شد امکان سفارش مشابه (۳۰۰.۰۰۰)
#شکسته #دومان فروخته شد امکان سفارش مشابه
آمده ام که سر نهم عشق تو را بسر برم ... مولانا/ اجرا روی تخته 8 میل ، در ابعاد 1... ادامه
خوشنویسی هوا بس ناجوانمردانه سرد است بر روی دیوار در ابعاد دو متر در دومتر
هنر خوشنویسی سیاه مشق دومان سیاه مشق اشعار مولانا روی دیوار در ابعاد دومتر در دومتر
سفارش در دیوار دلخواه
13 0 16,252
سیاه مشق اشعار مولانا روی دیوار در ابعاد دومتر در دومتر سفارش در دیوار دلخواه
نی حدیث راه پرخون میکند ، قصه های عشق مجنون میکند.
سیه زنجیر گیسو باز کن افسانه اش با من . ابعاد 50*70 بروی تخته شاسی
سبحانک یالا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یارب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زیبا اصغرفر
محمدرضا کشاورز
zahra talezari