27 0 20,186
محفل سایر هنر ها
30X35X30CM
Name: #under_a_spell نام: #مات #Unshielded #desire series مجموعه #میل_عریان ... ادامه
13 1 19,307
محفل سایر هنر ها
20X15CM
Rilex in front of the dark ocean Sculpture of stone #stone_wood_art #Ashk... ادامه
18 0 17,652
محفل سایر هنر ها
15X30X10CM
مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ cm طول ۱۵ cm عرض ۱۰ cm #اشکان_ملک_پور #stone_wood_art... ادامه
15 0 14,522
محفل سایر هنر ها
15X30X10CM
Stone Sculpture مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ سانتیمتر عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۱۵ سانتیمتر ... ادامه
13 0 32,759
محفل سایر هنر ها
قسمتی از یک غار کار با فایبرگلاس اجراشده #art #artist #sculptor #Kheirabadiho... ادامه
18 1 31,028
محفل سایر هنر ها
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی... ادامه
14 2 34,662
محفل سایر هنر ها
مجسمه اسب خرمن کوب اندازه طبیعی نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی #art #... ادامه
12 1 7,559
محفل سایر هنر ها
09155019048 جهت هماهنگی با این شماره تماس گرفته و یا با ایدی Saro_Sculptur... ادامه
2 0 6,387
محفل سایر هنر ها
40X64X42CM
مجسمه فلزی دیوار کوب سر شیر مجسمه دست ساز و ساخته شده از فلز هست. مناسب جهت فض... ادامه
2 0 7,844
محفل سایر هنر ها
30X50X47CM
مجسمه فلزی دیوار کوب سر عقاب مجسمه دست ساز و ساخته شده از فلز هست. مناسب جهت ف... ادامه
2 0 6,396
محفل سایر هنر ها
30X52X50CM
مجسمه فلزی دیوار کوب سر کرگدن مجسمه دست ساز و ساخته شده از فلز هست. مناسب جهت ... ادامه
Loading