9 1 5,339
محفل سایر هنر ها
20X15CM
Rilex in front of the dark ocean Sculpture of stone #stone_wood_art #Ashkan_m... ادامه
15 0 6,082
محفل سایر هنر ها
15X30X10CM
مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ cm طول ۱۵ cm عرض ۱۰ cm #اشکان_ملک_پور #stone_wood_art... ادامه
11 0 5,961
محفل سایر هنر ها
15X30X10CM
Stone Sculpture مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ سانتیمتر عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۱۵ سانتیمتر ... ادامه
7 0 12,174
محفل سایر هنر ها
قسمتی از یک غار کار با فایبرگلاس اجراشده #art #artist #sculptor #Kheirabadiho... ادامه
6 1 12,002
محفل سایر هنر ها
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی... ادامه
6 0 13,713
محفل سایر هنر ها
مجسمه اسب خرمن کوب اندازه طبیعی نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی #art #... ادامه
11 1 2,976
محفل سایر هنر ها
09155019048 جهت هماهنگی با این شماره تماس گرفته و یا با ایدی Saro_Sculptur... ادامه
Loading