1. اشکان ملک پور
    Follow
Rilex in front of the dark ocean Sculpture of stone #stone_wood_art #Ashkan_m... ادامه
هنر سایر محفل سایر هنر ها اشکان ملک پور مجسمه سنگی 

ارتفاع ۳۰ cm 
طول ۱۵ cm
عرض ۱۰  cm

#اشکان_ملک_پور

#stone_wood_art 
#stone_ Sculpture
15 0 6,036
1,000,000 تومانخرید اثر
مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ cm طول ۱۵ cm عرض ۱۰ cm #اشکان_ملک_پور #stone_wood_art... ادامه
هنر سایر محفل سایر هنر ها اشکان ملک پور مجسمه سنگی 
گوژپشت نتردام 
#اشکان_ملک پور
 
Stone wood art 
#stone_wood_art

ارتفاع ۵۰ cm
طول ۴۶ cm
عرض ۱۵ cm
10 0 5,404
1,000,000 تومانخرید اثر
مجسمه سنگی گوژپشت نتردام #اشکان_ملک پور Stone wood art #stone_wood_art ارت... ادامه
Stone Sculpture مجسمه سنگی ارتفاع ۳۰ سانتیمتر عرض ۱۰ سانتیمتر طول ۱۵ سانتیمتر ... ادامه
هر سیاره ای خواب ساکنان خویش را می بیند از خوابی به خوابی از رویایی به رویایی... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سروناز یعقوبیان
مرتضی رضایی
محمد مهرابی