اثر اشکان ملک پور در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/96039

هنر سایر محفل سایر هنر ها اشکان ملک پور #stone_wood_art
#ashkan_malekpour
#sculpture
#art
#اشکان_ملکپور
#مجسمه
18 1 3,512

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

حسنلو
👍👍

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Tayebeh rahimi
ادیب شریفی
سلما رحیمی