1. حسین خیرآبادی
    Follow
  2. آموزشگاه هنرهای تجسمی کمال الملک آموزش : مجسمه سازی از طریق تلگرام مشهد چهارراه آزادشهر اول امامت 1 پلاک 1

15 1 18,098
محفل سایر هنر ها
قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
0 0 503
محفل سایر هنر ها
محسمه فیل تراش سنگ
5 0 6,238
محفل سایر هنر ها
آیین اسب چوبی نقش برجسته نقش برجسته #مجسمه# اسب چوبی #خیرآبادی#
3 0 6,685
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم مجسمه سازی# نقش برجسته #نقاشی #طراحی#
1 0 5,843
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از تابلوغرب وحشی رنگروغن #مجسمه #مجسمه سازی #نقش برجسته#
1 0 4,263
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت بیجان #رنگ وروغن# مجسمه سازی #نقش برجسته#
7 0 12,154
محفل سایر هنر ها
قسمتی از یک غار کار با فایبرگلاس اجراشده #art #artist #sculptor #Kheirabadiho... ادامه
6 1 11,980
محفل سایر هنر ها
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی... ادامه
6 0 13,685
محفل سایر هنر ها
مجسمه اسب خرمن کوب اندازه طبیعی نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی #art #... ادامه
10 0 9,479
محفل سایر هنر ها
قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
7 0 8,879
محفل سایر هنر ها
قسمتی از اثر تحول عطار نقش برجسته #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
11 0 8,533
محفل سایر هنر ها
مجسمه پروین اعتصامی ارتفاع80 سانت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
5 2 5,836
محفل سایر هنر ها
تندیس مهر چینیشده در پخت ۱۴۰۰ درجه #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
5 0 5,594
محفل سایر هنر ها
قسمتی از مجسمه بشوق زیارت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
14 1 8,030
محفل سایر هنر ها
تندیس رقص سماع بصورت چینی شده در پخت ۱۴۰۰ درجه موجود است #مجسمه_سازی #مجسمه #نق... ادامه
10 0 7,934
محفل سایر هنر ها
مدل سازی برای گلدان چینی محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
4 0 4,731
محفل سایر هنر ها
مجسمه دست شما میتوانید مراحل اجرای کار را در وب ساغررنگ ملاحظه فرمائید محمدحسین... ادامه
4 2 4,833
محفل سایر هنر ها
تندیس شهدای تخریب محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
10 0 5,672
محفل سایر هنر ها
مجسمه سعدی شیرازی جنس فایبر گلاس ارتفاع 120 سانت #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ایرج ملکی
زهرا رسولی
ارشاد