1. حسین خیرآبادی
    Follow
  2. آموزشگاه هنرهای تجسمی کمال الملک آموزش : مجسمه سازی از طریق تلگرام مشهد چهارراه آزادشهر اول امامت 1 پلاک 1089

قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
محسمه فیل تراش سنگ
آیین اسب چوبی نقش برجسته نقش برجسته #مجسمه# اسب چوبی #خیرآبادی#
رنگ روغن روی بوم مجسمه سازی# نقش برجسته #نقاشی #طراحی#
قسمتی از تابلوغرب وحشی رنگروغن #مجسمه #مجسمه سازی #نقش برجسته#
طبیعت بیجان #رنگ وروغن# مجسمه سازی #نقش برجسته#
قسمتی از یک غار کار با فایبرگلاس اجراشده #art #artist #sculptor #Kheirabadiho... ادامه
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی... ادامه
مجسمه اسب خرمن کوب اندازه طبیعی نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی #art #... ادامه
قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
قسمتی از اثر تحول عطار نقش برجسته #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
هنر سایر محفل سایر هنر ها حسین خیرآبادی مجسمه پروین اعتصامی ارتفاع80 سانت
محمدحسین خیرابادی
#مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
10 0 7,942
6,000,000 تومانخرید اثر
مجسمه پروین اعتصامی ارتفاع80 سانت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
تندیس مهر چینیشده در پخت ۱۴۰۰ درجه #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
قسمتی از مجسمه بشوق زیارت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
تندیس رقص سماع بصورت چینی شده در پخت ۱۴۰۰ درجه موجود است #مجسمه_سازی #مجسمه #نق... ادامه
مدل سازی برای گلدان چینی محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
مجسمه دست شما میتوانید مراحل اجرای کار را در وب ساغررنگ ملاحظه فرمائید محمدحسین... ادامه
تندیس شهدای تخریب محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
هنر سایر محفل سایر هنر ها حسین خیرآبادی مجسمه سعدی شیرازی جنس فایبر گلاس ارتفاع 120 سانت
#مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
10 0 5,202
8,000,000 تومانخرید اثر
مجسمه سعدی شیرازی جنس فایبر گلاس ارتفاع 120 سانت #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود سلیمانپور
الهام گودرزی
رسول عزیزپور