1. محمدحسین خیرآبادی
    Follow
  2. نمایشگاهها: شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در سال ۱۳۶۴ نمایشگاه انفرادی در سال۱۳۷۶ نمایشگاه انفرادی در سال۱۳۷۸ نمایشگاه انفرادی در سال۱۳۷۹ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در سال۱۳۸۱ برگزاری نمایشگاه انفرادی در سال۱۳۸۳ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در شهرستان مشهد درسال۱۳۸۳ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در شهرستان قوچان۱۳۸۳ شرکت در نمایشگاه گروی هنرهای تجسمی در شهرستان اسفراین درسال۱۳۸۳ شرکت در نمایشگاه گروی هنرهای تجسمی در شهرستان بجنورد درسال۱۳۸۳ شرکت درنمایشگاه گروهی هنرهای تچسمی درسال۱۳۸۷ شرکت درنمایشگاه گروهی هنرهای تچسمی درسال۱۳۸۸ رتبه ها کسب نشان درجه 3هنری از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کسب رتبه اول جشنواره سراسر مجسمه های شنی درسال 1387 کسب رتبه سوم جشنواره سراسری مجسمه های شنی درسال 1386 کسب رتبه اول در جشنواره هنرهای تجسمی سال 1385 کسب رتبه اول در جشنواره هنرهای تجسمی سال1387 کسب رتبه اول در جشنواره هنرهای تجسمی سال1388 کسب گواهینامه درجه ممتازی حجم سازی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کسب گواهینامه درجه ممتازی طراحی تکیلی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کسب گواهینامه درجه ممتازی رنگ روغن از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کسب گواهینامه درجه ممتازی گرافیک رایانه ای از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سوابق تدریس تدریس در دانشگاه تربیت معلم حاج ملاهادی سبزواری مدرس مراکز دانشگاه تربیت معلم علامه طباطبایی (وزارت آموزش وپرورش) دبیر هنردر هنرستانهای آموزش و پرورش مدرس هنر در حوزه هنری مدرس هنر در آموزشگاه هنرهای تجسمی کمال الملک آموزش : مجسمه سازی از طریق تلگرام مشهد چهارراه آزادشهر اول امامت 1 پلاک15719064

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Maryam Pooromidi
احسان امینی
بهار رضانیا