1. حسین خیرآبادی
    Follow
  2. آموزشگاه هنرهای تجسمی کمال الملک آموزش : مجسمه سازی از طریق تلگرام مشهد چهارراه آزادشهر اول امامت 1 پلاک 1

16 1 19,937
محفل سایر هنر ها
قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
0 0 873
محفل سایر هنر ها
محسمه فیل تراش سنگ
6 0 6,766
محفل سایر هنر ها
آیین اسب چوبی نقش برجسته نقش برجسته #مجسمه# اسب چوبی #خیرآبادی#
4 0 7,170
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم مجسمه سازی# نقش برجسته #نقاشی #طراحی#
2 0 6,881
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از تابلوغرب وحشی رنگروغن #مجسمه #مجسمه سازی #نقش برجسته#
2 0 4,713
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت بیجان #رنگ وروغن# مجسمه سازی #نقش برجسته#
9 0 13,810
محفل سایر هنر ها
قسمتی از یک غار کار با فایبرگلاس اجراشده #art #artist #sculptor #Kheirabadiho... ادامه
8 1 13,580
محفل سایر هنر ها
مجسمه انسان نخستین درحال بدست آوردن آتش نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی... ادامه
8 0 15,562
محفل سایر هنر ها
مجسمه اسب خرمن کوب اندازه طبیعی نصب در پارک دانش مشهد محمدحسین خیرابادی #art #... ادامه
11 0 10,475
محفل سایر هنر ها
قسمتی از نقش برجسته تحول عطار نیشابوری #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
9 0 9,787
محفل سایر هنر ها
قسمتی از اثر تحول عطار نقش برجسته #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم #
12 0 9,367
محفل سایر هنر ها
مجسمه پروین اعتصامی ارتفاع80 سانت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
5 2 6,623
محفل سایر هنر ها
تندیس مهر چینیشده در پخت ۱۴۰۰ درجه #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
5 0 6,445
محفل سایر هنر ها
قسمتی از مجسمه بشوق زیارت محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
14 1 9,196
محفل سایر هنر ها
تندیس رقص سماع بصورت چینی شده در پخت ۱۴۰۰ درجه موجود است #مجسمه_سازی #مجسمه #نق... ادامه
10 0 8,746
محفل سایر هنر ها
مدل سازی برای گلدان چینی محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
4 0 5,356
محفل سایر هنر ها
مجسمه دست شما میتوانید مراحل اجرای کار را در وب ساغررنگ ملاحظه فرمائید محمدحسین... ادامه
5 2 5,535
محفل سایر هنر ها
تندیس شهدای تخریب محمدحسین خیرابادی #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
10 0 6,322
محفل سایر هنر ها
مجسمه سعدی شیرازی جنس فایبر گلاس ارتفاع 120 سانت #مجسمه_سازی #مجسمه #نقاشی #سیاه_قلم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهه فرخی
احد قاضی
علی ابوطالبی