9 2 3,356
محفل سایر هنر ها
23X37X23CM
Title: #thrilled to bits Unshielded desire series. Dimentions: 23x37x23 cm #b... ادامه
8 5 2,200
محفل سایر هنر ها
نام اثر فوران 35*45 #تاپستری #تکنیک داری #متریال آزاد با انواع نخ , چرم، چوب، آینه
3 0 5,154
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی چوب، ۴۰ در ۴۰
1 0 4,554
محفل سایر هنر ها
تابلو برجسته (چوب، پارچه، رنگ...)
9 0 2,306
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی چوب، ۵۰در۷۰
9 2 7,854
محفل سایر هنر ها
عنوان اثر: من سردم است و از گوشواره‌های صدف بیزارم. ابعاد اثر: ۲۲×۱۸ مواد استفا... ادامه
27 0 15,794
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، اوریئنتال، تکنیک تفکیک رنگ. تمام چوب
3 0 6,887
محفل نقاشی و گرافیک
ژئودآرت،۳۰*۳۰،کار شده با رزین،بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کار با فاب تحویل ... ادامه
2 0 3,641
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک ،کار شده بر روی چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تح... ادامه
2 0 3,775
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره،۳۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کارشده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل... ادامه
4 0 3,543
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
2 0 3,271
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
2 0 3,233
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره۴۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با قاب... ادامه
13 0 4,180
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی اکرلیک روی چوب، دست کار شده روی پیشونی حجم با متریال گچ هست. ابعاد: 30*60
12 0 7,725
محفل سایر هنر ها
معرق چوب، رقص سماء، چوبهای گردو. افرا، رُز وود ، گردو سوخته
17 2 10,829
محفل سایر هنر ها
تابلو معرق چوب، تکنیک تفکیک رنگ. استفاده از چوبهای گردو و عناب
0 0 3,075
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی چوب، ۳۰ در ۳۰
3 0 3,322
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی رنگ روغن روی چوب، سایز ۳۰ در۳۰
7 0 3,357
محفل سایر هنر ها
سفال و چوب، در باب عشق
Loading