1. پرس آرت
    Follow
3 0 6,269
محفل نقاشی و گرافیک
دوعدد ۳۰*۳۰،کار شده با رزین ،بر روی چوب ،بدون قاب در صورت فروش با قاب تحویل داده خواهد شد
2 0 386
محفل نقاشی و گرافیک
آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده با چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تحویل داده خواهد شد
2 0 386
محفل نقاشی و گرافیک
آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب ،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل د... ادامه
3 0 6,868
محفل نقاشی و گرافیک
ژئودآرت،۳۰*۳۰،کار شده با رزین،بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کار با فاب تحویل ... ادامه
2 0 3,634
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک ،کار شده بر روی چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تح... ادامه
2 0 3,767
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره،۳۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کارشده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل... ادامه
4 0 3,537
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
2 0 6,666
محفل نقاشی و گرافیک
سبک ژئود آرت کار شده با رزین ،بر روی چوب بدون قاب,در صورت فروش کار با قاب تحویل ... ادامه
3 0 2,525
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،20*20،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی بوم،بدون قاب
2 0 3,266
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
2 0 3,229
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره۴۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با قاب... ادامه
3 0 423
محفل نقاشی و گرافیک
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Abdolreza Rabeti
سمیه رکنی
سامان مومنی