1. پرستو خلیلی
    Follow
  2. Instagram:paras.arts92

دوعدد ۳۰*۳۰،کار شده با رزین ،بر روی چوب ،بدون قاب در صورت فروش با قاب تحویل داده خواهد شد
آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده با چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تحویل داده خواهد شد
آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب ،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل د... ادامه
ژئودآرت،۳۰*۳۰،کار شده با رزین،بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کار با فاب تحویل ... ادامه
سبک آبستره،۳۰*۳۰،رنگ اکرلیک ،کار شده بر روی چوب،بدون قاب ،در صورت فروش با قاب تح... ادامه
سبک آبستره،۳۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کارشده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش با قاب تحویل... ادامه
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
سبک ژئود آرت کار شده با رزین ،بر روی چوب بدون قاب,در صورت فروش کار با قاب تحویل ... ادامه
سبک آبستره ،20*20،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی بوم،بدون قاب
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
سبک آبستره۴۰*۳۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با قاب... ادامه
سبک آبستره ،۴۰*۴۰،رنگ اکرلیک،کار شده بر روی چوب،بدون قاب،در صورت فروش کارها با ق... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

houla
امید لرزاده
زهره گودینی