1. مجید ایروانی
    Follow
  2. هنر نزد ایرانیان بود و بس... ولیکن الان نزد بیگانگان است و هیچ...به ما که رسد بحر خشک میشود...وانگهی جیب خردو کهن پوچ میشود...عمرمان از نصف هم گذشت و ما هنوز...تشنه جرعه آبی در پی یک سرابیم هنوز...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید محمد اردکانی
فرزاد وثوقی
سمیه سریری