6 2 1,038
محفل نقاشی و گرافیک
۴۰در۴۰ #میکس مدیا #ورقه مس رقص سما طاهره صابری
12 2 5,214
محفل خوشنویسی
نقاشیخط روی بوم و ورقه نقره. بامن بی کس تنها شده یارا توبمان
0 0 9,789
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو سبک مدرن طرح پروانه های رویایی متریال: رنگ روغن، اکرلیک، ورقه طلا، ورقه نق... ادامه
2 0 26,879
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو سبک مدرن طرح ایده متریال: رنگ روغن، اکرلیک، ورقه طلا، ورقه نقره #رنگ_روغ... ادامه
5 0 8,014
محفل خوشنویسی
بسم الله سایز80*80 متریال: ترکیب موادواکرولیک وورقه طلا
Loading