1. مجید محسن زاده
    Follow
  2. ازسال ۷۴ فعالیت هنری راآغاز کرده ودر جشنواره ومسابقات متعدد خوشنویسی وطراحی و ... مقام های ارزنده ای کسب کردم.همچنین داور رشته هنرهای تجسمی مسابقات رابرعهده گرفتم.موسس آموزشگاه تخصصی هنرهای تجسمی پدیده هنر.مدرس دانشگاه و هنرآموز آموزش وپرورش در رشته گرافیک.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهشید رعیت
سحر شاهدایی زاده
ابوالفضل دین محمدی