1. فاتح ابطحی
    Follow
  2. اینستا گرام : fateh.javaher فلز و کریستال.

0 0 473
محفل سایر هنر ها
50X70X70CM
افعی هزار واشر. واشر آهنی پرداخت شده. آبکاری فورتیک. جوش Co2. دندان رزین. چشم کر... ادامه
0 0 434
محفل سایر هنر ها
40X40X40CM
سمبل انگشتر. آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. کریستال اتریش. جوش Co2. قالبیت تفکیک.... ادامه
1 0 630
محفل سایر هنر ها
50X50X50CM
سمبل انگشتر. آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. کریستال اتریش. جوش Co2. وزن 8.2 کیلوگ... ادامه
3 0 1,287
محفل سایر هنر ها
40X40X15CM
سمبل انگشتر. آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. کریستال اتریش. جوش Co2. قطر 40 سانتی... ادامه
3 0 1,181
محفل سایر هنر ها
40X40X20CM
سمبل انگشتر. آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. کریستال اتریش. وزن 5.3. قطر 45. سال... ادامه
0 0 554
محفل سایر هنر ها
40X40X15CM
سمبل انگشتر.آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. جوش Co2. کریستال اتریش. قطر 40 سانتیمت... ادامه
3 0 1,434
محفل سایر هنر ها
40X40X20CM
سمبل انگشتر فاتح ابطحی آهن پرداخت شده جوش Co2 آبکاری فورتیک کریستال اتریش ... ادامه
1 0 203
محفل سایر هنر ها
40X32X10CM
آبکاری فورتیک. ساخته شده از واشر. جوش Co2. کریستال اتریش. سال ساخت 1399.
2 0 1,309
محفل سایر هنر ها
22X25X14CM
آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. جوش برق. ورق دو میلیمتری. سال ساخت 1399. قلب فلزی
6 0 2,129
محفل سایر هنر ها
52X93X26CM
آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. ورق دو میلیمتری. وزن 6.3 کیلو گرم. سال ساخت 1399. ... ادامه
4 0 1,507
محفل سایر هنر ها
38X86X15CM
آبکاری فورتیک.آهن پرداخت شده. ورق دو میلیمتری. وزن 5.2 کیلو گرم. سال ساخت 1399. ... ادامه
2 0 1,224
محفل سایر هنر ها
64X100X60CM
آهن.رنگ روغن.سال ساخت 1399. نام اثر عمارت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهروز راعی دهقی
بهمن بیدقی
نرگس متولدبخشایش