1. ارزو زندی کریم خانی
    Follow
  2. مدرس نقاشی (-تدریس رنگ روغن-مدادرنگی-ابرنگ)(پذیرش سفارش نقاشی)

2 0 1,246
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #ارزو زندی کریمخانی #۶۰*۸۰#
2 0 860
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #۶۰*۸۰ #ارزو زندی کریمخانی#
2 0 840
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ روغن با قاب #ارزو زندی کریمخانی #۶۰*۸۰#
1 0 123
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
رنگ روغن همراه با قاب #ارزو زندی کریم خانی#
3 0 1,327
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن سایز ۳۰*۴۰ مکتب امپرسیونیسم
8 4 1,356
محفل نقاشی و گرافیک
#رنگ روغن روی بوم دایره ای شکل به قطر ۴۰ سانتی متر#
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نرجس ورزیده
Mohammad alikhani
لیدا اصغریان