نتایج جست جو "هنرمدرن" در سایت 100هنر

13 4 47,310
محفل خوشنویسی
80X80CM
متن: سرکویت به همه ملک جهان نفروشم سال خلق: ۱۴۰۰ ترکیب مواد روی بوم #رامین... ادامه
11 2 11,544
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
عنوان اثر:زیر پوست شهر ۸۰.۸۰ هنرمدرن سبک اکسپرسیونیسم اکریلیک روی بوم
5 0 7,520
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان. سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 4,547
محفل نقاشی و گرافیک
60X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
3 0 4,323
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 4,103
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
7 0 3,910
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
5 0 3,829
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
3 0 3,610
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا #... ادامه
4 0 3,498
محفل نقاشی و گرافیک
30X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا... ادامه
2 0 832
محفل نقاشی و گرافیک
160X80CM
نقاشی روی بوم، درختان،1402، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
2 0 741
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی روی بوم، درختان،1402، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
4 0 3,665
محفل نقاشی و گرافیک
15X22CM
#پرتره #رنگ_روغن روی مقوا #هنرمدرن سال خلق اثر تابستان 99 اثر حافظ بینش
0 0 11,328
محفل نقاشی و گرافیک
#گل/نقاش: #helias_art/پایه تابلو:چوب ام دی اف/تکنیک: اکریلیک/ترکیب مواد(نقش برجس... ادامه
Loading