6 2 1,303
محفل گویندگی
طنز معلم به مناسبت روز معلم کاری از رادیو کاشان برنامه صبح سیلک نویسنده #مهناز ب... ادامه
5 1 6,060
محفل خوشنویسی
اثر: تقی معین نیا- ترکیب: چلیپا- تقدیر از مقام والای معلم- تحریر با مرکب مشکی - ... ادامه
4 0 2,789
محفل گویندگی
زندگی زیباست زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموز... ادامه
4 0 3,066
محفل خوشنویسی
اثر ارسالی به جشنواره مشق عشق شعر از زنده یاد علی معلم
Loading