1. بردیا امین افشار
    Follow
  2. در زمینه شعر و نویسندگی , فلسفه و علم ، فعالیت میکنم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صلاح خسروی (دیاکو)
امیرحسبن احمدی
سعید نادمی