1. بردیا امین افشار
    Follow
  2. در زمینه شعر و نویسندگی , فلسفه و علم ، فعالیت میکنم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مس@فر
ghazal-heidari
حسن خانی