1. اسماعیل بنائی
    Follow
  2. دانش آموخته مکتب اساتید عزیز و گرانقدر جناب استاد کابلی و استاد حیدری نازنین عضو انجمن خوشنویسان ایران

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل بنائی نقاشی خط رنگ اکرلیک 
چومستم کرده ای مستور منشین
7 0 4,914
1,500,000 تومانخرید اثر
نقاشی خط رنگ اکرلیک چومستم کرده ای مستور منشین
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل بنائی اندازه ۵۰*۶۰با قاب و پاسپارتا
12 0 5,445
2,700,000 تومانخرید اثر
اندازه ۵۰*۶۰با قاب و پاسپارتا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل بنائی نقاشی خط 
اکرلیک روی بوم 
اندازه۷۰*۱۰۰
8 0 3,711
2,500,000 تومانخرید اثر
نقاشی خط اکرلیک روی بوم اندازه۷۰*۱۰۰
عشق اصطرلاب اسرار خداست
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل بنائی نقاشی خط رنگ اکرلیک روی بوم 
اندازه ۴۳*۴۰
3 0 3,337
600,000 تومانخرید اثر
نقاشی خط رنگ اکرلیک روی بوم اندازه ۴۳*۴۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اسماعیل بنائی وان یکاد 
اندازه اثر باقاب 
۴۵*۶۰
6 0 4,888
1,200,000 تومانخرید اثر
وان یکاد اندازه اثر باقاب ۴۵*۶۰
اثر ارسالی به جشنواره مشق عشق شعر از زنده یاد علی معلم
ترکیب از استاد بی مانند استاد کابلی بقلم حقیر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سامان بیژنی
AthenaFaraji
ستار ولی نژاد