9 2 2,812
محفل سایر هنر ها
23X37X23CM
Title: #thrilled to bits Unshielded desire series. Dimentions: 23x37x23 cm #b... ادامه
13 0 2,455
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه (مرگ واژگان) - ابعاد 21*30 - جوهر روی کاغذ گلاسه
11 1 2,499
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه (مرگ واژگان) - ابعاد: 50*35 تکنیک: جوهر روی کاغذ گلاسه
0 0 7,807
محفل شعر و داستان
#از مجموعه ی دریای واژه ۱ (حواصیل خیال) دیریست خورده مهمیز بر اسب نوبهاران... ادامه
2 0 6,711
محفل شعر و داستان
#از مجموعه ی دریای واژه ۱ (حواصیل خیال) ناخواسته شهریار بودن ! در چاره گری دچار... ادامه
2 0 1,719
محفل شعر و داستان
شعر مرگ و زندگی دلارا اردلان
15 2 10,555
محفل نقاشی و گرافیک
20*20 اکرلیک روی چوب ... چگونه ممکن است چنین کوتاه؟ این بی عدالتی است... از چه ... ادامه
12 0 1,483
محفل نقاشی و گرافیک
#مرگ جلّاد، درست حین اجرای حکم ، قابل توجه تمام جلّادها
4 0 10,063
محفل نقاشی و گرافیک
درخت، در تمامی دوران در نگاه انسان بیش از یک گیاه معمولی بوده و در اساطیر ایران ... ادامه
10 0 1,790
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر آفرینش -مرگ سایز :۱۱۵*۱۶۰ از پایین به بالا به مفهوم آفرینش و اگر برعک... ادامه
9 1 1,765
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه (مرگ واژگان) - ابعاد 21*30 - جوهر روی کاغذ گلاسه
11 0 6,050
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه (مرگ واژگان) - ابعاد 21*30 - جوهر روی کاغذ گلاسه
35 2 8,612
محفل نقاشی و گرافیک
۱.روزمرگی:(تکرار تنهایی) ، #نقاشی #طراحی_ذهنی #مداد ابعاد: 50×70 #اورجینال
34 2 14,626
محفل خوشنویسی
(شکاریم یکسر همه پیش مرگ سر زیر تاج و سر زیر ترک) (فردوسی) ۴۶×۶۳ با احتساب پاسپا... ادامه
6 2 12,216
نقاشی بیان خویشتن
تکنیک رنگ و روغن ابعاد50/70 مرگ
2 0 3,907
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: یادگاران مرگ تکنیک: ترکیب مواد سبک: ماندالا سایز: 20.22
6 1 21,560
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
5 0 20,621
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
4 0 19,799
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
10 0 19,917
محفل نقاشی و گرافیک
ارنست کاسیررErnst Cassirer می گوید:(هر گاه مورد محسوس در بردارنده ی لایه های تو ... ادامه
Loading