1. دانیال عزیزی
    Follow
  2. - سابقه فعالیت در زمینه های عکاسی تبلیغاتی، پرتره و مستند اجتماعی - سابقه فعالیت در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بسیاری در زمینه های هنری و فرهنگی - دارای مدرک کاردانی عکاسی و نرم افزار - سابقه مدیریت صفحه فروشگاهی در اینستاگرام و تبلیغات وابسته به آن - سابقه طراحی انواع پوستر، لوگو و کارت ویزیت

هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50 
چاپ سیلک و قاب
6 1 1,159
1,000,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و قاب
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و شاسی
7 0 1,477
500,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و شاسی
3 0 625
600,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و شاسی
2 0 618
600,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و قاب
5 0 2,346
800,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و قاب
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و شاسی
3 0 606
600,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و قاب
2 0 2,226
1,200,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و قاب
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و شاسی
1 0 588
600,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و قاب
6 0 2,163
1,200,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و قاب
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50
چاپ سیلک و قاب
7 0 2,127
1,000,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و قاب
هنر عکاسی محفل عکاسی دانیال عزیزی ابعاد 70 * 50 
چاپ سیلک و شاسی
1 0 571
500,000 تومانخرید اثر
ابعاد 70 * 50 چاپ سیلک و شاسی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا محتشم نیا
آرزو نوری
Moein zy