15 2 10,680
محفل نقاشی و گرافیک
20*20 اکرلیک روی چوب ... چگونه ممکن است چنین کوتاه؟ این بی عدالتی است... از چه ... ادامه
8 0 2,032
محفل خوشنویسی
#درحیرتم از مرام این مردم پست، این طائفۀ زنده کشِ مرده پرست، تا مَرد بُوَد زنده ... ادامه
1 0 5,232
محفل شعر و داستان
خمپاره آنقدر در شهر تو بارید که استخوان سربازان مرده خاکستر شد ... ادامه
2 0 3,006
محفل نقاشی و گرافیک
بازار مرده ها در سمنان اکرلیک و پاستل روی مقوا 32*46
11 0 3,509
محفل نقاشی و گرافیک
120 * 120 cm امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش. آکریلیک و ترکیب مواد روی بوم 2019
1 0 5,808
محفل عکاسی
#خنده های پیرمردها که در حال گفتن جوک هستن این خنده ها خندهای تلخیست برای ما چون... ادامه
16 0 14,690
محفل شعر و داستان
"گلوله گیلاس" عشق، هسته ی گیلاسی ست ناگهان؛ پریده در انحنای گلوی غافل پیراهنت. ن... ادامه
9 0 6,724
محفل خوشنویسی
در عشق زنده باید.. کز مرده هیچ ناید #خط_معلی
15 0 6,754
محفل عکاسی
.. نشست تو ماشین,دستاش میلرزید,بخاری رو روشن کردم.. گفت: ماشینت بوی دریا میده!... ادامه
6 0 6,482
محفل عکاسی
این تصویر یک کویر زیبا یا یک بیابون کنار جاده نیست...این تصویر دردناک تصویر دریا... ادامه
25 0 11,060
دکلمه شعر نیما یوشیج
💫 ترا من چشم در راهم شباهنگام که می گیرند در شاخ « تلاجن» سایه ها رنگ سیاهی ... ادامه
3 0 9,447
محفل گویندگی
چرا توقف کنم، چرا پرنده‌ها به سوی جانب آبی رفته اند افق عمودی است افق عمودی ا... ادامه
14 1 122,542
شعر سکوت
هزار و یک غصه هم که داشته باشی پایانی ناتمام هم که باشی دقیقه های هستند که خ... ادامه
4 0 8,448
لذت تنهایی دکلمه مینا فیروزبخت
شکوفه های درخت تکیده صدای شرشر جویبار خشکیده آواز جیک جیک گنجشکهای مرده چه زی... ادامه
26 0 9,107
دکلمه شعر نیما یوشیج
در نخستین ساعت شب،در اطاق چوبیش تنها،زن چینی در سرش اندیشه های هولناکی دور می گ... ادامه
Loading