1. ALIREZA FARAMARZI
    Follow
موضوع : ترس رنگ روغن و اکرلیک 140*100 ابعاد
بازار مرده ها در سمنان اکرلیک و پاستل روی مقوا 32*46
پایان و تولد رنگ روغن روی بوم 100*110
نام اثر : توهم رنگ روغن 200*120
نام اثر : پرنده رفتنی است رنگ روغن روی بوم 140*100
نام اثر : عدالت رنگ روغن روی بوم 120*100
تکنیک : رنگ روغن روی بوم اندازه :180*80
نام اثر : گنجشک عابد رنگ روغن و اکرلیک 140*100
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود صفار
ف-اشرفی
علیرضا کریمیان