نتایج جست جو "محمد_باقر_ابراهیمی_جویباری" در سایت 100هنر

5 0 32,275
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم ۱۰۰ در ۱۰۰ #محمد_ابراهیمی_جویباری #محمد_باقر_ابراهیمی_جویباری ... ادامه
1 0 15,849
محفل خوشنویسی
120X80CM
معرفی اثر : کد : ۷۵ تاریخ اجرا ۱۳۹۹ 🎨 تابلو ی اورجینال نقاشیخط اثر : محمد ... ادامه
2 0 10,945
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم ۱۰۰ در ۱۰۰ سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو ... ادامه
5 0 10,527
محفل خوشنویسی
80X80CM
اکریلیک روی بوم ۸۰ در ۸۰ در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم #حضرت_حافظ #حس_خوب #... ادامه
2 0 1,777
محفل خوشنویسی
90X90CM
مرکب و اکریلیک روی بوم 90 در 90 هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و... ادامه
1 2 8,359
محفل خوشنویسی
100X100CM
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست اکریلیک... ادامه
2 0 7,850
محفل خوشنویسی
120X80CM
تو مرا جان و جهانی چکنم جان و جهان را اکریلیک روی بوم ۱۲۰*۸۰ #محمد_باقر_ابراه... ادامه
1 0 16,731
محفل خوشنویسی
70X100CM
اکریلیک روی بوم #محمد_ابراهیمی_جویباری #محمد_باقر_ابراهیمی_جویباری اکریلیک رو... ادامه
2 2 2,428
محفل خوشنویسی
80X80CM
اکریلیک روی بوم ۸۰ در ۸۰ #محمد_ابراهیمی_جویباری #محمد_باقر_ابراهیمی_جویباری د... ادامه
Loading